Fred's Creations

Co-trainer

Trainingen geven kan als one-man/woman show erg leuk en effectief zijn, maar in sommige gevallen is het prettiger om een 'handlanger' te hebben. De stof komt vaak beter over als een ander hier en daar wat kan aanvullen of de stof nog eens in andere woorden kan toelichten. Ook is het fijn als team te kunnen opereren als de groep wat minder meegaand is.

Als Co-trainer kan ik:
  • Meedenken over de inhoud en opzet van de training
  • Delen van de training geven
  • Stof verduidelijken door aanvullingen en andere stijl van uitleg
  • Met een deel van de groep werken
  • Feedback geven over hoe de training verlopen is